Pomáháme tam, kde je potřeba

Moldavsko

Charita Česká republika působí v Moldavsku od roku 2004, kdy v této zemi spustila svůj první rozvojový projekt. Od té doby se ve své práci věnuje zejména domácí péči, zdravotní péči, rozvoji občanské společnosti, podpoře zdrojů obživy a inkluzivnímu sociálnímu rozvoji.

 

Find out more

Dary

Finanční příspěvky jsou pro Charitu Česká republika důležité pro to, aby mohla pomáhat lidem doma i v zahraničí, kteří potřebují podporu, pomoc, naději a solidaritu, ocitnou-li se v nouzi nebo když čelí nesnázím. Zapojit se může kdokoliv, a to mnoha různými způsoby.

Aktuality

Děkujeme našim partnerům.

Charita ČR
Česká rozvojová agentura
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
AO Homecare