Pomáháme tam, kde je potřeba

Moldavsko

Charita Česká republika působí v Moldavsku od roku 2004, kdy v této zemi spustila svůj první rozvojový projekt. Od té doby se ve své práci věnuje zejména domácí péči, zdravotní péči, rozvoji občanské společnosti, podpoře zdrojů obživy a inkluzivnímu sociálnímu rozvoji.

 

Find out more

Dary

Finanční příspěvky jsou pro Charitu Česká republika důležité pro to, aby mohla pomáhat lidem doma i v zahraničí, kteří potřebují podporu, pomoc, naději a solidaritu, ocitnou-li se v nouzi nebo když čelí nesnázím. Zapojit se může kdokoliv, a to mnoha různými způsoby.

Parallax

Aktuality

Děkujeme partnerům

Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Pro-Development
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Pro-Development
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Pro-Development
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Pro-Development
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Pro-Development
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Pro-Development
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Pro-Development
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Pro-Development
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Pro-Development
AO Homecare
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Pro-Development
AO Homecare