Pomáháme tam, kde je potřeba

Mise v číslech

  • Založena v roce 2004
  • Více než 20 implementovanýchh projektů
  • 10 center pro lékařsko-sociální služby
  • Více než 20 000 příjemců
  • Proškoleno více než 5 000 lékařů, sester a sociálních pracovníků
  • 1 200 vyškolených odborníků v inkluzivním vzdělávání
Více

Dary

Finanční příspěvky jsou pro Charitu Česká republika důležité pro to, aby mohla pomáhat lidem doma i v zahraničí, kteří potřebují podporu, pomoc, naději a solidaritu, ocitnou-li se v nouzi nebo když čelí nesnázím. Zapojit se může kdokoliv, a to mnoha různými způsoby.

Aktuality

Děkujeme našim partnerům.

Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Charita ČR
Česká rozvojová agentura
Charita ČR
Česká rozvojová agentura