Co děláme

Priority národního programu Charity Česká republika v Moldavsku vycházejí ze stávajících a předpokládaných potřeb:

75576641_2405178353031938_2913116393769533440_o

Rozvoj občanské společnosti

Rozvoj komunity je dlouhodobý proces, který pomáhá komunitě posilovat schopnost kolektivní práce, což určuje mobilizaci, účast a zapojení místního obyvatelstva do společných problémů, které identifikují a upřednostňují pomocí provádění různých aktivit a projektů, které odrážejí jeden z hlavních cílů CHČR.

0315

Inkluzivní sociální rozvoj

Během let své existence si CHČRvybudovala dostatečnou kapacitu pro realizaci komplexních víceodvětvových projektů. Ty zahrnují širokou škálu zúčastněných stran a příjemců, a proto vyžadují významnou spolupráci, provozní a výkonné kompetence. Přítomnost v zemi umožňuje CHČR uspokojit tuto poptávku a uskutečnit projekt, jehož cílem je přispět ke zlepšení vzdělávání a sociální integrace dětí ze znevýhodněných rodin a dětí z internátních škol prostřednictvím rozvoje dovedností v Kreativních dílnách pro děti.

изображение_viber_2020-07-07_10-40-34

Podpora primární zdravotní péče

CHČR považuje zajištění adekvátního přístupu ke službám zdravotní péče za jednu z klíčových priorit. Během své přítomnosti v Moldavsku organizace provedla řadu projektů na zlepšení podmínek příjemců v této oblasti. Ty se zaměřovaly hlavně na budování středisek primární zdravotní péče, zajišťování zdravotnického materiálu, instalaci zařízení a zvyšování kapacity zdravotnického personálu.