Aktuality

Dobrovolnický program v centru Estera
7. prosince 2020 Aktuality

Dobrovolnický program v centru Estera

Tento týden proběhl v centru Estera dobrovolnický program, který zorganizovala AO Pro-Development ve spolupráci s AO "HOMECARE". Program poskytl on-line školení pro dobrovolníky a zahrnul je do praktických lékařsko-sociálních aktivit.

TPC Estera otevřela novou provozovnu
12. listopadu 2020 Aktuality

TPC Estera otevřela novou provozovnu

12 listopad 2020 – dnes se konalo slavnostní otevření nové provozovny Teoreticko-praktického centra pro lékařskou a sociální péči „Estera“. Tato událost se konala v rámi projektu „Podpory a spolupráce v sociálním sektoru v Moldavsku“, který realizovala Charita Česká republika spolu s AO agenturou pro spolurozvoj a domácí péči. Tento projekt financuje Česká rozvojová agentura. 

Podpora a pomoc sociálnímu sektoru v Moldavsku (2017-2019)
23. prosince 2019 Aktuality

Podpora a pomoc sociálnímu sektoru v Moldavsku (2017-2019)

Zaměření projektu: Podpora aktérů při vytváření funkčního systému decentralizovaného a deinstitucionalizovaného systému poskytování služeb, posílení místních poskytovatelů služeb a posílení provozní a finanční udržitelnosti sektoru služeb domácí péče.

Zajištění kvality a dostupnosti služeb domácí zdravotně-sociální péče (2019-2022)
23. prosince 2019 Aktuality

Zajištění kvality a dostupnosti služeb domácí zdravotně-sociální péče (2019-2022)

Zaměření projektu: Podpořit úsilí místních neziskových organizací tím, že se zaměří na rozvoj jejich kapacit a prosadí institucionální, procesní a legislativní změny v sektoru veřejné správy, které budou odpovídat potřebám seniorů a místních aktérů.