Asigurarea calității și accesibilității serviciilor medico-sociale la domiciliu
1. iulie 2019 Proiecte curente

Asigurarea calității și accesibilității serviciilor medico-sociale la domiciliu

Denumirea completă a proiectului: „Asigurarea calității și accesibilității serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova”. Durata proiectului: ianuarie 2019 - decembrie 2022. Parteneri: AO „Homecare”, AO „Casmedˮ, Caritas Moldova, AO „Bethaniaˮ, AO „Neoumanistˮ, AO „Aripile Speranțeiˮ, Fundația de Caritate pentru Sănătate Publică (Hospice Angelus), AO „Agapediaˮ.

Obiectivul proiectului: Sprijinirea eforturilor ONG-urilor locale, prin dezvoltarea capacităților acestora de inițiere a schimbări instituționale, procedurale și legislative în sectorul administrației publice, în conformitate cu necesitățile persoanelor vârstnice și ale părților interesate din teritoriu.
 
Scop: creșterea calității și disponibilității serviciilor de îngrijiri la domiciliu furnizate persoanelor vârstnice
 
Grupuri țintă:
  • pacienți vârstnici vulnerabili
  • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
  • Organizații membre ale Uniunii Prestatorilor de Servicii în Comunitate
  • 8 ONG-uri parteneri
  • 2 APL-uri
  • 8 centre existe
Descrierea proiectului:
Acest proiect își propune să crească calitatea și disponibilitatea serviciilor de îngrijiri la domiciliu oferite persoanelor vârstnice din Republica Moldova. Proiectul sprijină eforturile ONG-urilor locale, prin dezvoltarea capacităților de inițiere a schimbărilor instituționale, procedurale și legislative în sectoarul administrației publice, în conformitate cu necesitățile persoanelor vârstnice și ale părților interesate din teritoriu. În baza analizelor făcute și a setului de recomandări pentru aceste modificări, vor fi elaborate și negociate modificările necesare cu ministerele relevante. De asemenea, proiectul va sprijini organizațiile membre UPSC pentru a-și crește capacitățile de a furniza servicii calitative și accesibile. Proiectul se va concentra pe creșterea acoperirii geografice cu servicii de îngrijiri la domiciliu, prin deschiderea a 2 noi centre și consolidarea celor 8 centre existente. Documentele și concepțiile politice dezvoltate, inclusiv noua profesie în domeniul îngrijirii, legea pentru protecția socială a persoanelor în vârstă, criteriile de contractare a serviciilor de îngrijire medicală și metodologia de calcul a tarifului social vor contribui la intervenția atotcuprinzătoare în conformitate cu necesitățile identificate.
Prin acest proiect, cele 8 organizații partenere vor crea grupuri de lucru pentru a efectua activități lobby și advocacy care, pe de o parte, vor beneficia de activitățile de consolidare a capacităților, iar pe de altă parte, vor participa activ în toate activitățile de lobby și advocacy planificate în proiect. Proiectul propune o abordare sistemică a rezolvării problemelor prin implicarea mai multor actori și inițierea schimbărilor la diferite niveluri.
 
Buget: 823 000 EUR
 
 
logocrdc-1024x314