Média

Videozáznam vytvořený v rámci projektu „Podpora a pomoc sociálnímu sektoru Moldavska 2017–2020“, financovaného Českou rozvojovou agenturou a realizovaného předním partnerem Charita Česká republika společně s PeopleinNeed a AO HomeCare.